Έχετε κάποια ερώτηση;
Message sent Close

Όροι συμμετοχής στα μαθήματα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στα σεμινάρια δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι πολίτες που το επιθυμούν χωρίς κανένα μορφωτικό ή ηλικιακό περιορισμό. Για την επιτυχή εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενου απαιτείται η εξόφληση της σχετικής συνδρομής εγγραφής που αναφέρεται στο κάθε πρόγραμμα, μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να επιλέγουν προσεχτικά την περιοχή καιτο τμήμα στα οποία εγγράφονται. Στην περίπτωση που διαπιστώσουν κάποιο σφάλμα, οφείλουν να μας ενημερώσουν άμεσα εγγράφως μέσω email στο xidaras@gmail.com. Η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων είναι δυνατή μόνο με την χρήστη Ονόματος Χρήστη και Κωδικού Εισόδου που εκδίδεται και ενεργοποιείται κατά την εγγραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Περιεχόμενο μαθημάτων: Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν σειρά βιντεοσκοπημένων μαθημάτων
με διαφορετικό θέμα, πάνω σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων, από οποιαδήποτε συσκευή (smartphone, tablet ή ηλεκτρονικό υπολογιστή) στον χρόνο που θα επιλέξει. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των οποίων χορηγείται ηλεκτρονικά Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Απαγορεύεται η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθημάτων, καθώς και οποιαδήποτε αναδημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Οι δικαιούχοι εκπτώσεως αναφέρονται στην προκήρυξη των σεμιναρίων και μπορούν να εγγραφούν με το μειωμένο κόστος, μέσω του Ειδικού Κουπονιού Έκπτωσης που εμφανίζεται στην φόρμα εγγραφής και ΜΟΝΟ τότε. Η έκπτωση δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της Εγγραφής, δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί για κανένα λόγο αναδρομικά ή μεταχρονολογημένα.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την απόκτηση του βεβαίωσης παρακολούθησης, είναι υποχρεωτική από τους σπουδαστές, η παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων που συμπεριλαμβάνονται στο εκάστοτε Πρόγραμμα. Τη βεβαίωση παρακολούθησης οι σπουδαστές την εκτυπώνουν μόνοι τους από την σελίδα του προγράμματος.

Δικαίωμα τροποποίησης/ανανέωσης όρων & προϋποθέσεων

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης ή ανανέωσης των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής, αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση να ενημερώνουμε το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Όροι-Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Στον διαδικτυακό τόπο www.xidaras.gr, δημιουργήσαμε και προσφέρεουμε μέσω αυτού τις υπηρεσίες των σεμιναρίων υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης του ως άνω διαδικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους αυτούς, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων του και, σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου την ιστοσελίδας μας. Αντίστοιχα, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, απεικονίσεων, ονομάτων, λογότυπων και γενικά κάθε είδους διακριτικών γνωρισμάτων και αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας και προστατεύεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων για τη χρήση των οποίων έχουμε λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του Διαδικτυακού τόπου. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας δεν συνεπάγεται την παροχή αδείας ή δικαιώματος χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε τρίτους – επισκέπτες της Ιστοσελίδας.Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση μας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας.Επιφυλασσόμαστε ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός μας για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση διενέργειας οιασδήποτε από των ανωτέρω αναφερόμενων απαγορευμένων πράξεων και σε περίπτωση χρήσης, μέρους ή όλου, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας κατά τρόπο παραπλανητικό και αντίθετο στα χρηστά συναλλακτική ήθη».Έχουμε το δικαίωμα να αναδημοσιεύουμε φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τα μαθήματα. Ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως το δικαίωμα αυτό με την εγγραφή του στα εκπαιδευτικά προγράμματα του.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω των cookies, και των φορμών επικοινωνίας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε αυτοβούλως,είτε εάν έχετε μαζί μας τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας, αποστέλλονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας ή στο ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει η ιστοσελίδα μας για να διατηρεί το ιστορικό των επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από μέλη της εταιρείας και δε παραχωρούνται ή πωλούνται σε τρίτους.Με την εγγραφή σας, προστίθεστε αυτόματα στην λίστα αποστολής των ηλεκτρονικών μας διευθύνσεων. Εάν προτιμάτε να μην προστεθείτε, παρακαλώ στείλτε μας ένα email που να ζητάτε να αφαιρεθείτε στη διεύθυνση xidaras@gmail.com .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα έως ότου ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να διαγραφούν από τα αρχεία του ή όσο ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οποιουδήποτε κατέχουμε προσωπικά δεδομένα, μπορεί να ζητήσει να έχει πρόσβαση σε αυτά,όποτε το επιθυμεί ο ίδιος. Για θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων οποιοσδήποτε θελήσει να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα θα χρειαστεί να μας στείλει e-mail στο xidaras@gmail.com, από την ηλεκτρονική διεύθυνση του, μαζί με αντίγραφο επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί τη ταυτότητα του, για να γίνει η ταυτοποίηση.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οποιουδήποτε κατέχουμε προσωπικά δεδομένα μπορεί να ζητήσει να διαγραφούν από τα αρχεία που κατέχουμε. Για θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων οποιοσδήποτε θελήσει να διαγραφούν τα προσωπικά του δεδομένα θα χρειαστεί να μας στείλει e-mail στο xidaras@gamail.com, από την ηλεκτρονική διεύθυνση του, μαζί με αντίγραφο επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί τη ταυτότητα του, για να γίνει η ταυτοποίηση.

COOKIES

Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και ακόμα καλύτερη εμπειρία χρήστη, χρησιμοποιούμε τα cookies.Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μία ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES;

Σαν στόχο έχουμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς την εμπειρία όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Θέλοντας να παρέχουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε κάθε ένα επισκέπτη, χρησιμοποιούμε στοιχεία, ώστε να παρουσιάζουμε στον κάθε ένα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα για τα οποία πραγματικά ενδιαφέρεται, ανάλογα με τις προτιμήσεις που δείχνει κατά τη περιήγησή του στην ιστοσελίδα μας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρέχουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του «όπως ακριβώς έχουν» και δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του επισκέπτη. Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε ιστοσελίδες τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση, χωρίς να υιοθετεί ή να αποδέχεται τις απόψεις, πράξεις ή το περιεχόμενο που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Με τυχόν ενεργοποίηση των συνδέσμων, ο επισκέπτης αποχωρεί από τον Δικτυακό μας Τόπο και πλέον υπόκειται στους όρους χρήσης των τρίτων φορέων, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους, ούτε την λειτουργία των διακομιστών του (servers), απρόσκοπτα, χωρίς κανενός είδους σφάλματα ή απαλλαγμένη από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Επομένως, δεν ευθυνόμαστε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Διαδικτυακού του Τόπου.Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από λογαριασμό του μας, μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενά του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται μόνο για χρήση από τα άτομα στα οποία απευθύνεται. Εάν παρά ταύτα παραληφθεί από μη προοριζόμενο παραλήπτη, ο τελευταίος πρέπει να το επιστρέψει στον αποστολέα χωρίς να κάνει οποιαδήποτε χρήση καθώς η αποθήκευση, ανάγνωση, μετάδοση, αναγραφή, αποκάλυψη, ανακοίνωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στο μήνυμα, δεν είναι σύννομη.Έχουμε λάβει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι τα αποστελλόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα επισυναπτόμενα αρχεία τους έχουν ελεγχθεί για ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, ωστόσο είναι ευθύνη του παραλήπτη να ελέγξει τη μη ύπαρξη ιών και κακόβουλου λογισμικού, πριν ανοίξει οποιοδήποτε επισυναπτόμενο αρχείο.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές, διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από το παρόν, ορίζονται τα Δικαστήρια.Διατηρούμε μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας του καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο. Για τον λόγο αυτό, προτρέπονται οι επισκέπτες να ελέγχουν τακτικά αυτήν τη σελίδα.