Έχετε κάποια ερώτηση;
Message sent Close

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης “ΕΠΑΦΗ” επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή/και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του ιστοτόπου. Επίσης, εξηγεί τις υποχρεώσεις μας, καθώς και τα δικαιώματα των επισκεπτών σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις.

Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου. Σημειώνεται πως ο ιστότοπος xidaras.gr περιέχει συνδέσεις οι οποίες παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, μέσω συνδέσμων (links). Συνεπώς, με τη μεταφορά σας σε άλλον ιστότοπο εκτός του παρόντος, η παρούσα Πολιτική δε θα ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική του ιστοτόπου στον οποίο μεταφέρεστε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική και για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης “ΕΠΑΦΗ” στο τηλέφωνο 210 6619177, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@xidaras.gr.

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» όπως χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται στις πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το φύλο κ.α., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα των προσώπων αυτών.

 

Τι είναι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η καταχώρηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η αναζήτηση, η χρήση, η διαβίβαση σε τρίτους, ο περιορισμός και η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ενός προσώπου.

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε.

Προσωπικά δεδομένα

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 • Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο πεδίο)
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση email (απαραίτητο πεδίο)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Το μήνυμα που επιθυμεί ο χρήστης να αφήσει
Επικοινωνία με τη γραμματεία των γραφείων μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση email
 • Λοιπά στοιχεία που επιθυμεί ο χρήστης να παρέχει
Επικοινωνία με τη γραμματεία των γραφείων μέσω αποστολής email.
 • Ονοματεπώνυμο
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση email
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Λοιπά στοιχεία που επιθυμεί ο χρήστης να παρέχει
Συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής σε σεμινάρια / ομιλίες που διεξάγονται από το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης “ΕΠΑΦΗ”
 • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) του υπολογιστή σας μέσω του εξυπηρετητή (server)
 • Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων (πχ Flash Player)
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική cookies).
Αποθηκεύονται αρχεία καταγραφής (log files) στον εξυπηρετητή (server) προκειμένου να ελέγχεται η βελτιστοποίηση και ασφάλεια χρήσης του ιστοτόπου. Τα αρχεία καταγραφής διατηρούνται στον εξυπηρετητή για μία ημέρα και στη συνέχεια διαγράφονται.
 • Τύπος του προγράμματος περιήγησης (broser)
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Ροή πλοήγησης
 • Πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών
Παρακολούθηση της βέλτιστης απόδοσης του ιστοτόπου μέσω του Google Analytics, για την αξιολόγηση και τη λήψη στατιστικών δεδομένων.

 

Πότε κοινοποιούμε ή διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης “ΕΠΑΦΗ” διατηρεί το δικαίωμα κοινοποίησης και διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτές αναφέρονται παρακάτω:

 • Σε περίπτωση εισαγγελικής παρέμβασης ή αντίστοιχης νομοθετικής / κανονιστικής υποχρέωσης.
 • Σε περίπτωση δικού σας έγγραφου αιτήματος.

 

Ποιοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης “ΕΠΑΦΗ” συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα κοινοποιεί για κανέναν λόγο εκτός από τους προαναφερόμενους. Αποδέκτης των δεδομένων είναι η γραμματεία των γραφείων, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι ψυχολόγοι, εφόσον πραγματοποιήσουν συνεδρίες.

 

Είναι ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχοντας λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφάλειας (SSL – Secure Socket Layer), προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο xidaras.gr και στον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από τον νόμο. Αναλυτικά:

 • Αν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν καταχωρηθεί κατόπιν δικής σας ενέργειας (πχ αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος), τότε διατηρούμε τα δεδομένα σας έως ότου εσείς αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Αν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν καταχωρηθεί κατόπιν εκτέλεσης σύμβασης, θα τα διατηρήσουμε έως ότου διατηρείτε τη σύμβαση μαζί μας, τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική, ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Αν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν καταχωρηθεί βάσει έννομης υποχρέωσης, τότε ο χρόνος διατήρησής τους καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας;

Προσπαθούμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Οι διαχειριστές του xidaras.gr θα απαντήσουν το συντομότερο δυνατό και εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων σας. Εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος πλέον του ενός μήνα για να επεξεργαστούμε κάποιο αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Έχετε τη δυνατότητα:

 • Να ζητάτε και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που εμείς επεξεργαζόμαστε.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση / μεταβολή των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι λανθασμένα / ελλιπή.
 • Να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό είναι δυνατό στις εξής περιπτώσεις:
  • Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων
  • Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας

Στην περίπτωση περιορισμού της επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.

 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν, ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους.
 • Να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, καθώς επίσης και στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
 • Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, προτού την ανακαλέσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.